Đăng nhập

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

(12/10/2018). Số lượt xem:618

hoi nghi tong ket

  ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ QUẾ LÂM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..../ BC - UBND

       Quế Lâm, ngày ......tháng ......năm 2017

 

                                       BÁO CÁO

Tình hình kinh tế-xã hội, AN-QP năm 2017

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 
 

 

 

 

Năm 2017 là năm có thời tiết diễn biến phức tạp  đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, bên cạnh đó được sự quan tâm của UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể ở huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, sự nỗ lực của các ban ngành, các thôn nên việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, ANQP đạt được một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

          A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, AN-QP  NĂM 2017:

-         Tổng giá trị sản xuất cả năm đạt : 32.983.576.000 đồng, tăng 13%; đạt 125% KH, trong đó:

+ Tổng giá trị sản phẩm NLN đạt : 11.796.500.000 đồng; tăng 7%; đạt 111% KH

+ Giá trị TTCN-TM-DV đạt : 679 triệu, tăng 11 %; đạt 113% KH.

+ Thu từ tiền công, tiền lương: 16.384.076.000 đ, tăng 5,1%

     +   Thu khác: 4.129.000 đồng,  giảm 4,1%,  đạt 68.22%.                                                                                                                                                                                                                                         

     - Tổng thu ngân sách nhà nước : 11.131.290.087 đ, đạt  125,36%KH.

-         Tỉ lệ hộ nghèo giảm 28,91% so với năm 2015.

-         Tỉ suất sinh thô: 11,72%o, tăng  1%o;

-         Tỉ lệ sinh con 3­+: 18,87% , tăng 3,77%;

-         Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 12,62% giảm 1,22% so với năm 2015.

-         Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu .

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp:

          - Trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 694 ha, đạt 99.14%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 3255.69 tấn, tăng 292 tấn so với năm 2016, đạt 112% KH năm, bình quân lương thực đầu người 709 kg/người/năm.Trong đó:

- Cây lúa: 148 ha, NSBQ:  46.3 tạ/ha, SL: 685.24 tấn

- Cây ngô: 509, NSBQ  50.5tạ/ha/ha, SL 2570.45 tấn

- Cây lạc: 18 ha, NSBQ: 10 tạ/ha, SL: 18 tấn

- Cây Dưa: 02 ha, NSBQ: 190tạ/ha, SL: 38 tấn.

- Đậu các loại: 2 ha, NSBQ 8tạ/ha, SL: 1,6 tấn

- Cây sắn:  03 ha, NSBQ: 260 tạ/ha, SL:  78 tấn.

- Cây ớt: 4 ha, SL: 2,7 tấn.

- Cỏ chăn nuôi: 06 ha

- Khoai lang: 02 ha

Thực hiện chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao (cây ớt): Trong vụ Đông - Xuân 2016-2017, UBND có trích kinh phí để hỗ trợ nhân dân  với tổng số tiền  trên 36 triệu đồng để trồng cây ớt thí điểm ở địa bàn thôn Phước Hội và thôn Tứ Trung I, nhưng cho đến nay không mang lại hiệu quả, nguyên nhân do cây ớt không hợp với khí hậu, do người dân chăm sóc không tốt, giá cả lại thấp, nhân dân đã chuyển sang trồng các loại cây khác.

          Chăn nuôi:

* Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm đều phát triển tốt, Theo số lượng thống kê năm 2017, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã có 11.915 con tăng hơn so với cùng kỳ năm trước 3354 con, trong đó: đàn trâu:  151 con, giảm 120 con; đàn bò: 809  con, giảm 111 con và đàn lợn: 791 con, tăng 41; đàn gia cầm 10.092 con, tăng  3572 con, nhím 72 con.

* Công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm:

          Tập trung tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc như LMLM và các loại dịch bệnh ở lợn, kết quả tiêm vắcxin LMLM đạt  80% KH, triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó đạt 86,7%.

b) Về Lâm nghiệp:  Diện tích rừng trồng trên địa bàn xã gồm 425 ha bao gồm rừng sản xuất và rừng tái sinh (trong đó rừng tái sinh 50ha), trong 9 tháng qua đã khai thác  được 50 ha rừng trồng, ước tính thu nhập 1.450.000.000đ.

c) Thực hiện chương trình dự án phát triển nông nghiệp- nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay UBND xã đang triển khai thực hiện một cách tích cực để hoàn thiện 02 tiêu chí (tiêu chí số 8 và tiêu chí số 13) .

d) Thực hiện Chương trình 135:

Hiện nay UBND xã đã lập Phương án phát triển sản xuất chăn nuôi gà thịt từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) Chương trình 135 nguồn bổ sung năm 2016 để hỗ trợ cho các hộ dân phát triển kinh tế, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng; tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình 135 để cho người dân phát triển kinh tế với tổng kinh phí 215.000.000 đ.

2. Về nguồn vốn đầu tư  của tổ chức Chương trình phát triển vùng Nông Sơn

Trong năm qua, chương trình phát triển vùng Nông Sơn đã hỗ trợ cho đại phương với tổng kinh phí trên 433 triệu đẻ mua sắm cho các đơn vị trường học, y tế, phục vụ sáng kiến cộng đồng của các thôn như: Mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học, hỗ trợ tập huấn truyền thông, tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh với tổng kinh phí 110.000.000 đ, hỗ trợ cho tạm y tế tổ chức thi dinh dưỡng với tổng kinh phí 10.000.000 đ; hỗ trợ các câu lạc bộ dinh dưỡng  thực hiện các sáng kiến như: mua gà, lợn, 45.000.000 đ, hỗ trợ giếng nước dân sinh, gồm 45.000.000 đ hỗ trợ làm đường bê tông (Tứ Nhũ) gồm 50.000.000 đ; hỗ trợ mô hình sản xuất lúa như ICM, SRI vụ Đông- Xuân với tổng kinh phí 60.000.000 đ, hỗ trợ giống và phân bón cho các hộ dân bị thiệt hại gồm trên 17 triệu đồng...Ngoài ra Chương trình phát triển vùng Nông Sơn còn cấp quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị  với tổng kinh phí 15.000.000đ và hỗ trợ các lớp tập huấn truyền thông để nâng cao năng lực cho cộng đồng với tổng kinh phí trên 30.000.0000 đ, đồng thời hỗ trợ cho các thôn thực hiện các sáng kiến (làm đường bê tông, làm sân bóng văn nghệ, đua thuyền gây quỹ để cấp quà cho trẻ khó khăn) với tổng kinh phí 120.000.000 đ; Hỗ trợ mua máy chế biến thức ăn, máy đụn cám viên...

            3. Về tài chính  ngân sách và xây dựng cơ bản:

a) Về tài chính:

* Tổng thu ngân sách năm  2017:      6.863.840.477đ đạt 75,56% KH

 

          + Thu thuế môn bài bậc 4-6 :                      16.108.046đ đạt 536.93% KH

          + Thu phí lệ phí:                                          4.400.000đ đạt 62,8% KH

          + Thu khác                                                      15.006.700đ,đạt 75.03%

          * Thu tỉnh quy định                                              3.718.456 đ, đạt 34.37%

          + Thu quỹ đất hoa lợi cộng sản:                                      10.100.000đ, đạt 67,33%                                                           + Thu tận dụng từ các khoản tại địa phương      8.000.000đ                                                                 + Lệ phí trước bạ TS, nhà đất (20%)                    1.964.776đ

            + Thuế thu nhập cá nhân                                       1.744.260đ

* Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên           6.116.100.000đ đạt 105.5 % KH

3.1 Bổ sung cân đối                                         3.454.944.000đ , đạt 74,35 %                                     

3.2. Bổ sung mục tiêu                                      2.661.156.000đ

* Thu chuyển nguồn năm 2016 sang 2017            686.698.239đ

B) Phần chi:

* Tổng chi                                                     4.513.454.954đ đạt 73.3%KH

b) Xây dựng cơ bản:

Tiến hành xây dựng kênh đập Bảy lượng tại địa bàn thôn Tứ Trung I, với tổng kinh phí đầu tư 264.731.000đ; Công trình điện chiếu sáng trung tâm xã Quế Lâm với tổng kinh phí 293.533.000đ, đã hoàn thành xong (UBND xã làm chủ đầu tư), xây dựng công trình nhà làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (do cấp trên làm chủ đầu tư), đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 

            4. Công tác Địa chính:

 Tập trung kiểm kê đất đai trên địa bàn xã, lập hồ sơ chỉnh lý biến động đất cho 12 trường hợp, phối hợp với các ngành liên quan giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã. Ngoài ra ngành còn phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường, Văn phòng đăng ký sử dụng đất, chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất giải quyết vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng tuyến đường Cầu treo đi Tứ Nhũ và tuyến đường Trường Sơn Đông, đồng thời tiến hành giao đất lâm nghiệp cho nhân dân thôn Cấm La 55 hộ với tổng diện tích được giao gần 55 ha. Lập Phương án xử lý rác thải hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.Tiếp tục khảo sát Lập phương án bổ sung giao đất lâm nghiệp cho hộ dân theo Quyết định 120 của UBND tỉnh. Phối hợp với Phòng TNMT đo đạc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng cho nhân dân.

 II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Hoạt động VHTT-TDTT

a) Lĩnh vực VHTT-TDTT:

          Tổ chức trang trí nhân kỷ  niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam; 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,  ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2; tuyên truyền tổng diều tra kinh tế năm 2017. Đồng thời tham dự  đại hội thể dục, thể thao cấp huyện lần thứ 3 năm 2017.

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  nhằm vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu  hạ tầng giao thông nông thôn .

 Ngoài ra đã tham mưu họp Ban chỉ đạo để kiểm tra, chấm điểm các khu dân cư hoạt động trong năm 2017, qua kiểm tra và chấm điểm có 6/6 thôn đạt thôn văn hóa, có 887/912 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 97,93%, tăng 4,257% so với năm 2016.  có 06 khu dân cư tiên tiến và có 18/23 tổ đoàn kết xuất sắc, 05 tổ đoàn kết tiên tiến, không có tổ đoàn kết yếu kém. Các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” được tổ chức khá sôi nổi, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó ngành đã tham mưu UBND xã tổ chức ra mắt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tại thôn Tứ Trung II  thu hút được đông đảo các cặp vợ chồng tham gia.

          b) Công tác Lao động TBXH:

- Công tác TBXH:  Tham mưu cho Đảng ủy, TT. HĐND, TT. UBND- UBMTTQVN xã lập  danh sách tổ chức thăm các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và Trẻ em có HCKK  nhân dịp tết Nguyên đán với tổng số tiền trị giá 6.600.000 đ (chính sách 06 đối tượng, BTXH 06 đối tượng, TE 10 trẻ). Đồng thời lập danh sách để Chủ tịch nước và UBND tỉnh hỗ trợ tiền tết cho các gia đình chính sách gồm 336 đối tượng với tổng số tiền  và hiện vật được hỗ trợ trị giá 148.300.000 đ. Tổng hợp danh sách  cấp tiền theo quyết định 102/2009/QĐ-TTg  cho hộ nghèo năm 2016 gồm 649 hộ, gồm 2.680 khẩu, mỗi khẩu 100.000 đ; Lập danh sách đề nghị  351 hộ  nghèo để tỉnh hỗ trợ, mỗi  hộ 300.000 đ.

Tập trung lập thủ tục đề nghị lên cấp trên giải quyết  04 hồ sơ  thờ cúng liệt sĩ và hồ sơ chất độc da cam; 61 hồ sơ khuyết tật và hồ sơ Nghị định 136 cho các đối tượng; 10 hồ sơ dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam; 07 hồ sơ đề nghị BHYT theo Quyết định 290 và Quyết định 62 của Chính phủ; 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần Huy chương kháng chiến; 06 hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng chính sách;  03 hồ sơ đề nghị xây dựng một liệt sĩ ngoài nghĩa trang; 06 hồ sơ đề nghị sửa chữa nhà chính sách, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.  Ngoài ra ngành đã tham mưu UBND xã triển khai Nghị quyết 13/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021, hiện nay có 22 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững.

- Lao động việc làm: Hiện nay có 379 lao động đi làm ăn xa. Giải quyết vốn ưu đãi cho các hộ vay, nâng tổng mức dư nợ hiện nay lên trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra ngành đã triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình dự án trọng điểm và doanh nghiệp trong và ngoài huyện giai đoạn 2016-2020.

c)DS-GĐ&TE: 

- Công tác dân số: Thường xuyên giao ban cộng tác viên hằng tháng để nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo cho CTV tổ chức vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, tổ chức đăng ký thôn không sinh con 3+, đồng thời triển khai tổ chức chiến dịch truyền thông dân số đợt 01 và đợt 02/2017, kết quả như sau:

* Tổng BPTT: 170/156, đạt 108% KH, trong đó:

- Vòng: 39/38, đạt 102%

- Thuốc uống TT: 54/37, đạt 145%

- Tiêm TT: 6/9, đạt 66,6%

- BCS: 67/66, đạt 101%

- Cấy TT: 4/5, đạt 80%

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tham mưu UBND xã tổ chức thăm và tặng 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi suất 200.000 đ. Đồng thời tiếp nhận 20 suất quà của  các tổ chức hỗ trợ cho các em nhân dịp tết Nguyên đán (UBND huyện và 10 suất, Ban phát triển vùng huyện Nông Sơn 10 suất).

          d)Công tác y tế

          Tr¹m y tÕ x· còng ®· cã nhiÒu tËp trung trong c«ng t¸c ch¨m lo søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ Quèc gia vµ søc khoÎ céng ®ång. §Æc biÖt  trong dÞp  tr­íc, trong vµ sau tÕt  tr¹m ®· lËp kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cho nh©n d©n vÒ c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Trong 9 tháng qua, trạm đã khám và điều trị cho 2227 lượt người, trong đó khám đông y 1742 lượt người. Bên cạnh đó ngành đã tham mưu UBND xã tổ chức ra quân tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn  toàn xã, tổ chức cho trẻ uống vitamimA nhân ngày 01/6. Ngoài ra ngành còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại thôn Tứ Nhũ và thôn Thạch Bích.

          - Công tác tiêm  chủng mở rộng : Trạm đã tổ chức tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ theo quy định.

- Các chương trình y tế quốc gia triển khai thực hiện tốt, các căn bệnh xã hội được quản lý chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 đề ra theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế.

d) Công tác giáo dục

          Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường, lớp học dần được đầu tư và nâng cấp, đảm bảo phục vụ công tác dạy và học cho giáo viên, học sinh. Năm học 2016-2017, tổng số học sinh trên địa bàn toàn xã gồm có 566 em (giảm 23 em so với năm học 2015-2016), trong đó: Trường Quế Lâm I  130em/ 09 lớp (Tiểu học 69 em, THCS là 61 em, trong đó số lượng  học sinh Tiểu học  xếp loại hoàn thành tốt 19 em, đạt 27.5%, hoàn thành 50 em, đạt 72,5%,  học sinh giỏi đạt 16,4%, học sinh khá, đạt 27,9%, Trung bình, đạt 52.5%, yếu chiếm tỉ lệ 3,2%; Trường Quế Lâm II  326 em/17 lớp (Tiểu học là 186, tổng số học sinh THCS là: 140 em), trong đó số lượng học sinh Tiểu học  xếp loại hoàn thành tốt 48 em, đạt 25,8%, hoàn thành 135 em, đạt 72,6%, chưa hoàn thành 03 em,  chiếm tỉ lệ 1.6%; Khối THCS: giỏi đạt 6,4%, học sinh khá, đạt 25.7%, Trung bình, đạt 58.6%, yếu chiếm tỉ lệ 9.3%; Tỉ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%. Nhìn chung năm học qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các đơn vị  tăng lên đặc biệt đơn vị trường Quế lâm I, số lượng học sinh tham dự học sinh giỏi các cấp  đều đạt giải cao.

Năm học 2016-2017 đơn vị trường TH&THCS Quế Lâm II có  04 học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ 2,1% do điều kiện khó khăn, mặc dù đã được nhà trường và các tổ chức Hội đoàn thể vận động nhưng chỉ có 01 em  đến lớp.

          Trường Mẫu giáo Quế  Lâm: tổng số học sinh  110 cháu, trong đó độ tuổi 5 có 41, độ tuổi 4 có 50 cháu, độ tuổi 3 có 19 cháu, Ngoài việc giảng dạy và học tập nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi bé khéo tay, đồ dùng dạy học, thi nhảy aerobic thi giáo viên dạy giỏi...tạo không khí vui tươi sôi nổi trong nhà trường.

            Năm học 2017-2018  các trường tổ chức lễ khai Giảng năm học  mới trong không khí khí háo hức và sôi nổi, là ngày hội lớn của ngành Giáo dục. Năm học 2017-2018  tổng số học sinh trên địa bàn toàn xã 555 em, giảm hơn so với năm học 2016-2017 là 26 em; trong đó: trường Quế I có tổng số học sinh 122 em, trong đó Tiểu học có 75 em, THCS có 47 em, với tổng số CB-GV-CNCV là 23; Trường Quế Lâm II có 317 em, trong đó TH có 177 em, THCS có 140 em,  tổng số CB-GVCNV là 35 người; Trường Mẫu giáo có 116 em, tổng số CB-GVCNV là 10 người. Bên cạnh đó các trường còn tiến hành tổ chức phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục  tiểu học – xóa mù chữ năm 2017

          3.Hoạt động của các tổ chức hội:

- Các tổ chức Hội đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò của Hội mình. Hội CTĐ đã tiếp nhận  990 suất quà từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh như: Câu lạc bộ “nốt nhạc yêu thương”, nhóm tự nguyện Từ tâm Đà Nẵng, quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào ...để hỗ trợ cho hộ nghèo  ăn tết với tổng số tiền  và hàng trị giá 1.460.000.000đ (trong đó  quỹ giáo dục 05 suất);  Nghệ sĩ Hoài Linh và gia đình anh Ngô Mỹ và nhiều tổ chức cá nhân khác hỗ trợ từ đầu năm đến nay với tổng trị giá 260.500.000đ. Triển khai vận động thu các khoản quỹ hội, đồng thời lập kế hoạch để  vận động hiến máu nhân đạo năm 2017 được 14/10 đơn vị máu 140% KH.  Tiến hành khảo sát những hộ bị thiên tai để gửi lên cấp trên xem xét hỗ trợ cho các hộ.

          Hội tự thiện đã tiếp nhận 420 suất quà  từ các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người nghèo với tổng số tiền và hàng trị giá  400 triệu đồng. Ngoài ra Hội còn vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hàng tháng cho 08 đối tượng neo đơn, mỗi tháng được nhận trợ cấp 8 kg gạo.

          Hội khuyến học  tập trung củng cố các chi hội, phát động phong trào “gia đình hiếu học” trên  toàn xã. Tổ chức vận động đóng góp quỹ Hội được 5.750.000đ, đồng thời Hội đã  tiếp nhận  quà từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trị giá  trên 850 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội đã trao 08 xuất quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017, với tổng trị giá 1.600.000 đ. Ngoài ra Hội đã thành lập 01 chi hội mới tại thôn Tứ Nhũ, đồng thời củng cố lại các chi hội yếu kém.

          Ngoài ra Hội NNCĐDC Dioxin đã  đã tiếp nhận 39 suất quà để tặng cho các hội viên nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trị giá 11.700.00 đ (huyện 36 suất, trạm y tế 01 suất, BND thôn Tứ Trung II: 02 suất). Ngoài ra Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tổ chức kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/1961-10/8/2017. Hội Tù yêu nước  tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ và đến nay đã đi vào hoạt động ổn định.

          III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

1. C«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng:

          Duy trì chế độ trực SSCĐ thường xuyên, tăng cường bảo vệ các ngày lễ, tết như: Tết Nguyên đán Đinh Dậu, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Xây dựng các hệ thống kế hoạch theo chỉ tiêu trên giao. Tổ chức gặp mặt và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu (07/07TN); tham gia huấn luyện LLDQ đảm bảo quân số 36/36 đồng chí; tổ chức đón quân nhân xuất ngũ  trở về địa phương chu đáo (7/7 QN). Phối hợp thường xuyên với Công an theo Nghị định 77/NĐ-CP tuần tra kiểm soát giao thông bảo đảm tình hình ANCT-TTATXH trên điạ bàn; Tham gia huấn luyện LLDQ tại chỗ, DQ năm thứ 1 đạt 100% so với chỉ tiêu, đồng thời đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên đạt chỉ tiêu 34/34 TN. Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó ngành đã tham mưu UBND xã xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2018 đảm bảo số lượng.

2. Tình hình ANCT-TTATXH

Tình hình ANCT được giữ vững, tuy nhiên lĩnh vực TTATXH có xảy  ra 04  vụ gồm 7 đối tượng đánh nhau gây mất trật tự (giảm 3 vụ, 03 đối tượng so với cùng kỳ năm trước),  ngành chuyển Công an huyện xử lý 04 vụ, gồm 07 đối tượng.

 Ngoài ra Ban Công an đã làm tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân như: Lưu trú 28 người, tạm vắng 106 người, tách hộ 12 hộ, cấp lại sổ hộ khẩu mới 20 hộ...

 Lĩnh vực giao thông:  Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn gồm 05 đợt, Ban công an xã đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm giao thông (không đội mũ bảo hiểm) và tiến hành xử phạt hành chính theo quy định với tổng số tiền là 2.250.000đ

- Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:  Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”, đến nay các thôn và các đơn vị đã đăng ký xây dựng và triển khai trong nhân dân cam kết thực hiện xây dựng hộ an toàn về ANTT. Ngoài ra, ngành còn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và học sinh với tổng số 554 đoàn viên và học sinh tham gia. Bên cạnh đó ngành đã tham mưu UBND xã tổ chức ra mắt mô hình 5+1 (về thực hiện mô hình cảm hóa, quản lý giáo dục người có biểu hiện vi phạm, người vi phạm pháp luật). Ngoài  ra ngành đã tham mưu UBND xã tổ chức  tuyên truyền  phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và tổ chức giải bóng chuyền nữ nhân ngày hội nói trên, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

3. Công tác quản lý bảo vệ rừng:

Công tác bảo vệ  rừng được thực hiện tốt, triển khai phương án phòng chống cháy rừng, công tác bảo vệ lâm sản cũng được tăng cường. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng và Kiểm lâm địa bàn kiểm tra lâm sản trên địa  bàn, qua kiểm tra đã phát hiện bắt và tịch thu trên 5.27 m3 gỗ các loại dã bàn giao cho Hạt Kiểm Lâm xử lý; tham mưu xử lý những hộ lấn chiếm rừng trái phép, đến nay đã xử lý dứt điểm 06 trường hợp, đồng thời UBND xã đã tổ chức tháo dỡ tài sản trên đất và cây trên đất những hộ lấn chiếm đất rừng theo  Chỉ thị 17 của UBND tỉnh và Phương án số 07 ngày 24/10/2016 của UBND huyện gồm 2,7 ha.

4. Công tác Thi đua – Khen thưởng:  Công tác bổ nhiệm, đề bạc, nâng bậc, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước đến nay đã chuyển ngạch cho 03 cán bộ, nâng bậc lương 01cán bộ; đề nghị chuyển xếp lương mới 01 cán bộ; bổ nhiệm 01 cán bộ Phó chỉ huy  Quân sự và 01 chính trị viên phó. Công tác cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC được quan tâm. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Qua đó, đã biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

5. Công tác Tư pháp – Hộ tịch:

Tập trung đăng ký các trường hợp khai sinh, khai tử, chứng thực. Trong 9 tháng ngành đã giải quyết 61 trường hợp khai sinh, trích lục bản sao khai sinh 335 trường hợp,  khai tử 20 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 37 trường hợp, kết hôn 31 trường hợp; chứng thực  374 trường hợp. Phối hợp với VP-TK xã tổ chức rà soát văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: 

+ Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Ngành đã tham mưu UBND xã lập kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn như: Nghị định 158, Luật Hôn nhân Gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hình sự, Pháp lệnh Dân số, Luật cán bộ, công chức... trong 03 đợt, với tổng số lượt người tham dự 1156 người .

+ Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại: Trong 9 tháng qua, ngành đã tiếp nhận 12 đơn thư tranh chấp của công dân (giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm trước), hiện nay đã giải quyết được 04 đơn, chuyển huyện 03 đơn, còn lại 05 đơn đang tiến hành thụ lý hồ sơ để giải quyết.

           

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

a) Xây dựng Chính quyền:

- Tập trung chỉ đạo các thôn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Chỉ đạo và tổ chức Tổng điều tra hành chính sự nghiệp trên địa bàn xã. Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp.

b) Công tác cải cách hành chính: Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2017, củng cố lại tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại bộ phận  01 cửa nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho công dân được nhanh gọn.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tình hình kinh tế-xã hội của xã. Nhưng được sự quan tâm của UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể ở huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, sự nỗ lực của các ban ngành, các thôn nên đã đạt được những kết quả quan trọng, đời sống nhân dân ổn định, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức khá sôi nổi như: văn nghệ, đua thuyền truyền thống, bóng đá..., tình hình ANCT được giữ vững, công tác khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Các chế độ chính sách và an sinh xã hội  được quan tâm giải quyết. Việc giao đất giao rừng cho nhân dân đảm bảo đúng tiến độ. Hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

            Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Tình trạng  người dân lấn chiếm đất rừng và khai thác rừng trái phép vẫn còn xảy ra .

 - Việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội đôi lúc còn chậm. Tỉ lệ sinh con 3 trở lên vẫn còn xảy ra.

- Tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn chậm.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự hiệu quả.

*  Nguyên nhân tồn tại

Ngoài những nguyên nhân khách quan tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP trên địa bàn xã, thì còn một số nguyên nhân chủ quan sau:

- Một số hộ dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

- Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới chưa được đầu tư để xây dựng nên tiến độ thực hiện  các tiêu chí còn chậm.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH,

 AN-QP NĂM 2018

Trên cơ sở định hướng kế hoạch phát triển KT-XH của huyện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn xã. Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại và hạn chế, khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ từ nhiều nguồn vốn bên ngoài, tranh thủ thời cơ thuận lợi phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản sau:

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- Tổng giá trị sản xuất tăng 4-5% so với năm 2017

Trong đó:

+ Giá trị sản xuất TTCN-TM-DV tăng 5- 7%

+ Giá trị Nông-Lâm nghiệp tăng 3-5%

+ Thu nhập khác tăng 3-5 %

+ Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2890 tấn

+ Bình quân lương thực đầu người:  650 kg/người/năm

 - Tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2018: 5.864.147.000 đ

Trong đó:

+Thu tại địa phương: 45.000.000 đ

-Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2018:  5.864.147.000 đ

 

- Duy trì 6/6 thôn đạt thôn văn hóa năm 2018

+ Giảm tỉ suất sinh thô xuống còn  0,71%o

+ Giảm tỉ lệ sinh con  3+ : 0,33%

+ Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng < 5 tuổi xuống còn 12.60%

+Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo  5-7%

+ Phấn đấu xây dựng nông thôn mới: Hoàn thiện tiêu chí  cắm mốc chỉ giới quy hoạch nông thôn mới (tiêu chí 1), tiêu chí bưu điện (tiêu chí số 8). Tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí  hình thức tổ chức sản xuất  (tiêu chí số 13).

* NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Lĩnh vực Nông- Lâm nghiệp

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu giá trị sản xuất Nông-Lâm nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chủ động đối phó với tình hình thời tiết khi có diễn biến phức tạp, tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2018.

- Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, tích cực phát triển chăn nuôi đi đôi với bảo vệ cây trồng. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường hơn nữa công tác trồng rừng, PCCR, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó quản lý khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để thực hiện kiên cố hóa kênh mương cho nội đồng.

* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

+ Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 700 ha.

Trong đó: cây lúa: 150 ha; cây ngô lai: 505 ha; cây lạc: 22 ha; cây dưa: 2ha; cây sắn: 3 ha;  đậu các loại 6 ha; cỏ chăn nuôi 5 ha, khoai lang : 3 ha, ớt 4 ha

+ Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm nâng tổng đàn lên 8860 con.

2.Sản xuất Tiểu Thủ công nghiệp – TMDV:

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh doanh, đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, khuyến khích các thành phần đầu tư phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ.

1.     Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các dự án để tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình năm 2018 và những năm tiếp theo, nhằm tác động trực tiếp để phát triển KT-XH trên địa bàn xã, chủ yếu là hệ thống giao thông, cầu, cống, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, trường học, bê tông hóa GTNT và các công trình khác…

2.     Về thu, chi ngân sách:

Để đảm bảo nhu cầu chi ngày càng tăng, toàn xã cần tập trung quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nợ đọng. Đồng thời đẩy mạnh nguồn thu do huyện trích lại từ công tác quản lý, bảo vệ lâm sản.

Trước hết phải đảm bảo định mức chi thường xuyên cho hành chính, sự nghiệp, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Đi đôi với việc tập trung thu ngân sách, tăng cường quản lý, chi theo đúng luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

          II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI:

1.     Hoạt động VHTT-TDTT và đài truyền thanh cơ sở:

Đẩy mạnh các hoạt động VH-XH,TDTT, thông tin tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước. Chú trọng việc tuyên truyền các thông tin kinh tế nhằm chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận người dân. Tiếp tục vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Củng cố lại hệ thống đài truyền thanh cơ sở để tuyên truyền các thông tin đến tận người dân.

2.     Lĩnh vực Giáo dục:

Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, vận động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS và chống mù chữ, phấn đấu đến cuối năm 2018 xã được công nhận hoàn thành PCGD Mầm Non cho trẻ em 5 tuổi, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trường trại; xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia.

3.     Lĩnh vực y tế:

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế trọng điểm quốc gia và sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Theo dõi, quản lý tốt các căn bệnh xã hội trên địa bàn xã. Phấn đấu giảm tỷ lệ TE suy dinh dưỡng xuống còn  12,60%, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tuyến y tế thôn bản. Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí  chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 đề ra.

4.     Công tác DS- GĐ & TE:

Tăng cường hơn nữa vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động truyền thông dân số KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai năm 2018, giảm tỷ lệ sinh con 3+  0,33%. Phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô 0,71%o, phát động xây dựng đăng ký 03 thôn không sinh con 3+.

5. Công tác lao động TBXH:

Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng. Đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để có biện pháp đề nghị cứu trợ kịp thời.

Vận động, tư vấn cho thanh niên tham gia các lớp đào tạo để có điều kiện giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh  doanh giỏi góp phần xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5-7 %.

III. AN NINH QUỐC PHÒNG:

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quốc phòng và công tác quân sự địa phương, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho LLDQ. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Tăng cường giữ vững tình hình ANCT – TTATXH, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện tốt việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

-Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, quan tâm hơn nữa về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt 3 chuẩn theo quy định. Tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính cấp cơ sở. Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND xã và các quy định Luật tổ chức HĐND&UBND.

Chú trọng nội dung soạn thảo và ban hành văn bản, các chế độ thông tin báo cáo nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành của UBND xã. Củng cố nề nếp làm việc, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ 01 cửa”. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền luật định. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân, khắc phục tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các thôn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH, nhằm đảm bảo AN-QP trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2017 nhiệm vụ công tác năm 2018 của UBND xã. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành và các thôn phấn đấu tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND huyện;

- Chi cục TK huyện;

-  TT Đảng ủy xã;

- TT.HĐND xã;

- TT.UBND xã;

- TT.UBMT xã;

- Các ngành, đoàn thể;

- 6 thôn;

- Lưu: VT.

                                        KT.CHỦ TỊCH

                                      PHÓ C HỦ TỊCH

 

 

                                        

                                        Trần Văn Chung

 

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361