Đăng nhập

Tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

(13/10/2018). Số lượt xem:452

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp bất thường nhằm thông qua Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã bao gồm  các thôn :  Thôn Tứ Trung I và thôn Tứ Trung II, thôn Phước Hội và thôn Cấm La. Trong quá trình bàn bạc và thảo luận HĐNDxã đã thống nhất biểu quyết thông qua Đề án sáp nhập thôn và thống nhất lấy tên  chung  như sau:thôn Tứ Trung I và thôn Tứ Trung II có tên gọi là thôn Tứ Trung, thôn Phước Hội và thôn Cấm La được có tên gọi là thôn Phước Hội. 

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361