Đăng nhập

Hội nghị sơ kết tình hình KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

(15/10/2018). Số lượt xem:459

  Ngày 15/9/2018, UBND xã Quế Lâm tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 

          Trong 9 tháng qua, được quan tâm của các ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội cũng như sự nỗ lực của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội phát triển khá; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư; công tác quản lý đất đai, tài nguyên được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; hoạt động giáo dục, văn hoá, xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

 

Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 657 ha, đạt 95%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2870 tấn, đạt 106% KH năm; tổng đàn gia  súc, gia cầm phát triển tốt; một số khoản thu tại đại phương đạt  trên 100% KH. Tình hình ANCT-TTATXH được giữa vững, các chế độ chính sách được quan tâm giải quyết kịp thời; tình hình đời sống nhân dân được ổn định; Lĩnh vực VHVN-TDTT có nhiều khởi sắc, đó là những kết quả mà xã nhà đã đạt được trong  9 tháng qua.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Chuẩn bị tốt các điều kiện tập trung sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019, tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác sản xuất năm 2018. Tập trung chốt chặn truy quét việc khai thác, buôn bán lâm, khoáng sản trái phép.

Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.

Tiếp tục khảo sát diện tích đất lâm nghiệp để tiếp tục giao đất cho nhân dân trong thời gian đến.

 Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT trên địa bàn xã, tổ chức phối hợp với mặt trận, đoàn thể triển khai công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

 

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361