Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Trần Văn Chung ĐUV - PCT. UBND xã 0988573328
2 Trần Văn Sang Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã 01642644432
Địa chính - Xây dựng
3 Phạm Anh Tùng Công chức 0973444690 anhtungbk@gmail.com
4 Hồ Đức Khanh Công chức 0935944544 khanhdc79@gmail.com
5 Phan Kim Hải Triều Cán bộ Nông Thôn mới 0905010642 haitrieupk@gmail.com
Văn phòng
6 Nguyễn Thị Thanh Văn phòng - Thống kê 0987346270 thanhql82@gmail.com
7 Nguyễn Thành Quốc Văn phòng - Thống kê 0905544093 thanhquoc215@gmail.com
Tư pháp Hộ tịch
8 Nguyễn Văn Sơn Công chức TP - HT
Lao động - Thương binh - Xã hội
9 Nguyễn Thị Thùy Trinh Công chức VH-XH 01669045557 trinhql83@gmail.com
Công an
10 Hồ Đức Khánh ĐUV - Trưởng Công an
11 Lương Quang Minh Phó Trưởng Công an xã
12 Phan Văn Phúc Công an viên Thường trực
Văn hóa Xã hội
13 Nguyễn Bá Đông Công chức VHXH 01657808789 vhttquelam@gmail.com
14 Trường TH&THCS Quế Lâm 1 Trường TH&THCS Quế Lâm I
15 Trường TH&THCS Quế Lâm 2 Trường TH&THCS Quế Lâm II
16 Phan Văn Trung Hiệu trưởng
17 Nguyễn Văn Trung Hiệu trưởng
18 Phạm Thị Nga Hiệu trưởng trường Mẫu giáo
Quân sự
19 Đặng Thanh Tuấn Đảng ủy viên - CHT Quân sự 01643599755 thanhtuanxdql@gmail.com
20 Nguyễn Văn Chính Phó CHT BCH Quân sự xã
Tài chính - Kế toán
21 Ngô Thị Bích Trâm Công chức TC - KT 0975504269 bichtramql@gmail.com
22 Nguyễn Thanh Sơn Công chức TC - KT 0905013904 sonql2010@gmail.com
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
23 Trần Thị Hòa Cán bộ Hộ tịch 01696329647 hoatrantpht@gmail.com
24 Đoàn Thị Thanh Hường Văn thư - Lưu trữ 0985758873 thanhhuong85ql@gmail.com
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
25 Phạm Tuấn Linh UV BTV Đảng - CT Mặt trận 0975257223
26 Nguyễn Thị Bích Hiệp Chủ tịch Hội LHPN 01655035133
27 Lưu Ngọc Chín Chủ tịch Hội CCB luungocchin73@gmail.com
28 Lưu Ngọc Chung Chủ tịch Hội Nông Dân 01648750090 ngocchungql@gmail.com
29 Trần Viết Pháp Phó Chủ tịch Hội CCB 0938533901
30 Lê Đức Thịnh HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 0982195663 binhthinh70@gmail.com
31 Tạ Đình Phong Thường vụ Đảng ủy 01657679778
32 Lê Thị Nở Bí thư Đoàn TN 01693366877 thanhnoql@gmail.com
33 Nguyễn Thị Hồng Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 0934996961 hongnguyen.ql@gmail.com
34 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 0979139781 tamvanpn@gmail.com
35 Tăng Văn Hùng Phó Chủ tịch Hội Nông dân 0977789621
36 Nguyễn Thành Vinh Phó Chủ tịch HĐND xã 0979878501
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
37 Hồ Thị Thanh Huệ Văn phòng Đảng ủy
38 Đoàn Thị Thu Yến Cán bộ Tuyên giáo 0973732010 yenql88@gmail.com
39 Hồ Đức Khuyên Cán bộ Tổ chức 01672446503
40 Hồ Văn Tiến Cán bộ UBKT Đảng
41 Trần Thị Thu Thảo Cán bộ Dân vận 0906994284 tranthithuthao1236@gmail.com
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361