Đăng nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 1 / Mẫu ĐK
2 / gcs
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn 1 / Mẫu ĐKKH
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐKCM
3
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐK
2 / Mẫu ĐKCM
3
5 Thủ tục đăng ký khai tử 1 / Mẫu ĐKKT
2 / Sổ hộ khẩu (photo)
6 Thủ tục đăng ký giám hộ 1 / Mẫu ĐKGH
3
7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1 / Mẫu ĐKCDGH
2
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 / Mẫu TKTĐ
3
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 / Mẫu TKXN
3
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 / Mẫu ĐKLKS
5
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1 / Mẫu ĐK
5
12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 / Mẫu ĐKLKH
5
13 Thủ tục đăng ký lại khai tử 1 / Mẫu ĐKLKT
5
14 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch 1 / Mẫu TLHT
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 1 / Đơn NC
30
16 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Mẫu TP/CN-2011
5
17 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 1 / Mẫu TP/CN-2014
15
18 Hồ sơ "3 trong 1" Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thể BHYT cho trẻ 1 / Trích lục khai sinh
2 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
3 / Đăng ký khám chữa bệnh tại BV Duy Xuyên
4 / Trần Ngô Gia Hân
15
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361