Đăng nhập

HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XII.

(10/06/2024). Số lượt xem:42

Sáng ngày 10/6/2024 HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XII nhằm thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và thống nhất 100% về tán thành chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam với nội dung nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn (có diện tích tự nhiên là 471,64 km2, đạt 55,49% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số là 35.438 người, đạt 44,30% so với tiêu chuẩn) và huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 257,46 km2, đạt 57,21% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số là 104.128 người, đạt 86,77% so với tiêu chuẩn) để thành lập huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 729,10 km2, đạt 112,70% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số là 139.566 người, đạt 131,07% so với tiêu chuẩn)./.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361