Đăng nhập

LỊCH CÔNG TÁC


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 21/7/2024 1 thithanh 13/07/2024
2 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày .16/6/2024 thithanh 10/06/2024
3 Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 26/5/20244 thithanh 21/05/2024
4 Lịch công tác tuần từ ngày13 đến ngày .19/5/2024 4 thithanh 13/05/2024
5 Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày12/5/2024 6 thithanh 06/05/2024
6 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024 2 thithanh 15/04/2024
7 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14/4/2024 thithanh 08/04/2024
8 Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 07/4/2024 thithanh 02/04/2024
9 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 31/3/2021 thithanh 25/03/2024
10 Lịch công tác tuần từ ngày11 đến ngày 17/3/2024 5 thithanh 11/03/2024
11 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày10/3/2024 6 thithanh 04/03/2024
12 Lịch công tác tuần từ ngày 26 /2 đến ngày .03/3/2024 8 thithanh 27/02/2024
13 Lịch công tác tuần từ ngày19 đến ngày 25/02/2024 2 thithanh 19/02/2024
14 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 11/02/2024 2 thithanh 05/02/2024
15 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 28/01/2024 13 thithanh 23/01/2024
16 Lịch công tác tuần từ ngày15 đến ngày 21/01/2024 4 thithanh 15/01/2024
17 Lịch công tác tuần từ ngày08 đến ngày 14/01/2024 5 thithanh 08/01/2024
18 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày31/12/2023 2 thithanh 25/12/2023
19 Lịch công tác tuần từ ngày18 đến ngày 24/12/2023 2 thithanh 18/12/2023
20 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày10/12/2023 10 thithanh 06/12/2023
21 Lịch công tác tuần từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2023 2 thithanh 27/11/2023
22 Lịch công tác tuần từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023 2 thithanh 13/11/2023
23 Lịch công tác tuần từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2023 thithanh 06/11/2023
24 Lịch công tác tuần từ ngày 30/9 đến ngày04/11/2023 thithanh 30/10/2023
25 Lịch công tác tuần từ ngày23 đến ngày 29/10/2023 6 thithanh 23/10/2023
26 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 22/10/2023 2 thithanh 16/10/2023
27 Lịch công tác tuần từ ngày 25/9. đến ngày 01/10 2 thithanh 25/09/2023
28 Lịch công tác tuần từ ngày 18/9 đến ngày24/9/2023 5 thithanh 20/09/2023
29 Lịch công tác tuần từ ngày11 đến ngày .17/9/2023 5 thithanh 11/09/2023
30 Lịch công tác tuần từ ngày 04/9 đến ngày .10/9/2023 thithanh 03/09/2023
31 Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 27/8/2023 2 thithanh 21/08/2023
32 Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023 2 thithanh 14/08/2023
33 Lịch công tác tuần từ ngày 31/7cđến ngày 06/8/2023 2 thithanh 03/08/2023
34 Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 29/7/2023 thithanh 24/07/2023
35 Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 23/7/2023 3 thithanh 18/07/2023
36 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 16/7/2023 3 thithanh 11/07/2023
37 Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 9/7/2023 2 thithanh 04/07/2023
38 Lịch công tác tuần từ ngày 19. đến ngày 25/6/2023 5 thithanh 19/06/2023
39 Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2023 thithanh 29/05/2023
40 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 28/5/2023 5 thithanh 22/05/2023
41 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 21/5/2023 thithanh 15/05/2023
42 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14/5/2023 2 thithanh 09/05/2023
43 Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày .30/4/20223 2 thithanh 26/04/2023
44 Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 23/4/2023 2 thithanh 18/04/2023
45 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày16/4/2023 3 thithanh 10/04/2023
46 Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 09/4/2023 3 thithanh 05/04/2023
47 Lịch công tác tuần từ ngày27 đến ngày 2/4/2023 2 thithanh 27/03/2023
48 Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày .26/3/2023 4 thithanh 21/03/2023
49 Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 19/3/2023 3 thithanh 14/03/2023
50 Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày .12/3/2023 5 thithanh 09/03/2023
51 Lịch công tác tuần từ ngày .20 /02 đến ngày .26/2/2023 2 thithanh 22/02/2023
52 Lịch công tác tuần từ ngày .19 đến ngày 25/12/2022 3 thithanh 21/12/2022
53 Lịch công tác tuần từ ngày ... đến ngày ... 6 thithanh 29/11/2022
54 Lịch công tác tuần từ ngày ... đến ngày ... thanhvinh 06/08/2022
55 Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 18//2019 thithanh 12/08/2019
56 Lịch công tác tuần từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019 thithanh 29/07/2019
57 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày .28/7/2019 thithanh 22/07/2019
58 Lịch công tác tuần từ ngày 15/7đến ngày21/7/2019 thithanh 16/07/2019
59 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày14/7/2019 thithanh 08/07/2019
60 Lịch công tác tuần từ ngày01 đến ngày .07/7/2019 thithanh 02/07/2019
61 Lịch công tác tuần từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019 thithanh 25/06/2019
62 Lịch công tác tuần từ ngày17/6 đến ngày 23/6/2019 thithanh 17/06/2019
63 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày .16/6/2019. thithanh 17/06/2019
64 Lịch công tác tuần từ ngày275 đến ngày /6/201902 thithanh 27/05/2019
65 Lịch công tác tuần từ ngày20 đến ngày 26/5/2019 thithanh 20/05/2019
66 Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 19/5/2019 thithanh 13/05/2019
67 Lịch công tác tuần từ ngày06 đến ngày 12/5/2018 thithanh 08/05/2019
68 Lịch công tác tuần từ ngày29 đến ngày 05/4/2019 thithanh 02/05/2019
69 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 28/4/2019 thithanh 23/04/2019
70 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 21//4/2019 thithanh 16/04/2019
71 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14/4/2019 thithanh 16/04/2019
72 Lịch công tác tuần từ ngày 25đến ngày 31/3/2019 thithanh 28/03/2019
73 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 24/3/2019 thithanh 28/03/2019
74 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày10/3/2019 2 thithanh 04/03/2019
75 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày03/3/2019 thithanh 27/02/2019
76 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 24/02/2019 thithanh 18/02/2019
77 Lịch công tác tuần từ ngày 28 đến ngày 03/02/2018 thithanh 28/01/2019
78 Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 27/01/2019 thithanh 21/01/2019
79 Lịch công tác tuần từ ngày 14. đến ngày 20/01/2019 thithanh 14/01/2019
80 Lịch công tác tuần từ ngày 07đến ngày 13/01/2019 thithanh 14/01/2019
81 Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 30/12/2018 thithanh 24/12/2018
82 Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 23/12/2018 thithanh 17/12/2018
83 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 16/12/2018 1 thithanh 11/12/2018
84 Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 09/12/2018 thithanh 03/12/2018
85 Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 02/12/2018 thithanh 26/11/2018
86 Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 18/11/2018 thithanh 12/11/2018
87 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 11/11/2018 thithanh 05/11/2018
88 Lịch công tác tuần từ ngày 29đến ngày 04/11/2018 thithanh 29/10/2018
89 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 28/10/2018 thithanh 22/10/2018
90 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 28/10/2018 6 thithanh 22/10/2018
91 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 21/10/2018 2 thithanh 15/10/2018
92 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14/10/2018 thithanh 08/10/2018
93 Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 30/9/2018 thithanh 24/09/2018
94 Lịch công tác tuần từ ngày 17đến ngày23/9/2018 thithanh 17/09/2018
95 Lịch công tác tuần từ ngày10 đến ngày 16/9/2018 thithanh 10/09/2018
96 Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 09/9/2018 thithanh 05/09/2018
97 Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến ngày .02/9/2018 thithanh 27/08/2018
98 Lịch công tác tuần từ ngày20đến ngày26/8/2018 thithanh 20/08/2018
99 Lịch công tác tuần từ ngày13 đến ngày119/8/2018 thithanh 13/08/2018
100 Lịch công tác tuần từ ngày06 đến ngày .12/8/2018 thithanh 07/08/2018
101 Lịch công tác tuần từ ngày 06đến ngày12 thithanh 07/08/2018
102 Lịch công tác tuần từ ngày30 đến ngày 05/8/2018 thithanh 30/07/2018
103 Lịch công tác tuần từ ngày23 đến ngày29/7/2018 2 thithanh 23/07/2018
104 Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 08/7/2018 1 thithanh 02/07/2018
105 Lịch công tác tuần từ ngày25 đến ngày 01/7/2018 thithanh 25/06/2018
106 Lịch công tác tuần từ ngày18 đến ngày 24/6/2018 thithanh 18/06/2018
107 Lịch công tác tuần từ ngày 11đến ngày 17/6/2018 1 thithanh 11/06/2018
108 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 10/6/2018 thithanh 04/06/2018
109 Lịch công tác tuần từ ngày 28 đến ngày 03/6/2018 thithanh 28/05/2018
110 Lịch công tác tuần từ ngày 21đến ngày 27/5/2018 thithanh 21/05/2018
111 Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày .20/5/2018 thithanh 14/05/2018
112 Lịch công tác tuần từ ngày 30/4 đến ngày 06/5/2018 thithanh 02/05/2018
113 Lịch công tác tuần từ ngày23 đến ngày 29/4/2018 thithanh 23/04/2018
114 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 22/4/2018 thithanh 16/04/2018
115 Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày15 thithanh 10/04/2018
116 Lịch công tác tuần từ ngày02 đến ngày08/4/2018 thithanh 02/04/2018
117 Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 01/4/2018 26/03/2018
118 Lịch công tác tuần từ ngày19 đến ngày25/3 thithanh 19/03/2018
119 Lịch công tác tuần từ ngày12 đến ngày 18/3/2018 thithanh 12/03/2018
120 Lịch công tác tuần từ ngày05 đến ngày 11/3/2018 thithanh 06/03/2018
121 Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 04/3/2018 1 thithanh 26/02/2018
122 Lịch công tác tuần từ ngày13 đến ngày 20/02/2018 thithanh 07/02/2018
123 Lịch công tác tuần từ ngày 05đến ngày 11/02/2018 thithanh 05/02/2018
124 Lịch công tác tuần từ ngày 29 đến ngày04/01/2018 thithanh 29/01/2018
125 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 23/01/2018 thithanh 22/01/2018
126 Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2017 của TT. HĐND-UBND 2 thanhquoc 15/01/2018
127 Lịch công tác tuần từ ngày 8/01 đến ngày 12/01/2017 của TT.HĐND-UBND xã 1 thanhquoc 08/01/2018
128 Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07/01/2018 2 thanhquoc 03/01/2018
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361