Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác phòng chống thiên tai, TKKN, triển kkai phương án PCTT năm 2024 .

(02/07/2024). Số lượt xem:44

Ngày 21/6/2024, UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác phòng chống thiên tai, TKKN, triển kkai phương án PCTT năm 2024. Trong 6 tháng qua, cặc dù ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan như dịch bệnh, thời tiết tác động đến tình hình kinh tế-xã hội của xã. Nhưng được sự quan tâm của UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể ở huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, sự nỗ lực của các ban ngành, các thôn. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan: các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; các chính sách xã hội được triển khai đúng theo quy định, các đối tượng yếu thế được quan tâm; công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân đón Tết cho nhân dân an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Tình hình KT-XH trên địa bàn xã ổn định và có bước phát triển. Các TTHC, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Chỉ tiêu giao quân năm 2024 đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của cấp trên. .Công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện khá tốt, BCĐ PCTTTKKN xã tập trung chủ động trong mọi tình huống, nên trong năm qua hạn chế thiệt hại do thiên xảy ra. Nhiệm vụ trong thời gian đến - Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác phòng chống hạn; triển khai sản xuất vụ Đông Xuân có hiệu quả. - Triển khai công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm đợt 2 đảm bảo đạt kế hoạch; theo dõi chặt chẽ tình hình trên đàn gia súc, gia cầm để chủ động phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra. - Tổ chức tốt công tác phòng, chống lụt, bão, bố trí lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết nhằm ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống. - Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 145-KH/ĐU, ngày 31/5/2024 của Đảng uỷ xã Quế Lâm về thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. - Tăng cường hơn nữa công tác vận động thu ngân sách tại địa phương để đảm bảo chi cho các hoạt động. Rà soát quỹ đất công ích để tập trung thu đúng, thu đủ; quản lý công tác thu phí, lệ phí đảm bảo theo các văn bản quy định, phấn đấu thu các khoản theo quy định hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. - Tập trung giải quyết những tồn tại trong xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình năm 2024. - Triển khai có hiệu quả các Đề án phát triển kinh tế vườn trên địa bàn xã. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đến cuối năm xã Quế Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. -Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 50 năm Giải phóng Nông Sơn-Trung Phước, Quốc khánh 2/9...Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã. Nâng cao hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. - Triển khai có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS vị thành niên trên địa bàn xã. Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Dân số thế giới (11/7), Dân số VN(26/12). Tham gia và tổ chức hoạt động hè. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ cho năm học mới. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. -Vận động thu quỹ TE đạt chỉ tiêu, theo dõi và tổ chức thăm, tặng quà kịp thời cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Tết Trung thu năm 2024. -Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 128-KH/ĐU, ngày 26/01/2024 của Đảng uỷ xã Quế Lâm về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội. Tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). Thực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 để áp dụng cho năm 2025 trên địa bàn xã. Theo dõi tình hình đời sống Nhân dân trong thời điểm giáp hạt và mùa mưa bão để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn xã. -Tập trung vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp để xây dựng quỹ Hội nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học có điều kiện vươn lên trong học tập. Vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. -Tăng cường tuần tra đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, tuần tra kiểm soát giao thông, an ninh nông thôn, kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề TTATXH. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc gắn với việc xây dựng thôn văn hóa không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội ở địa phương, đẩy mạnh các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công an Nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL trong cán bộ và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục các đối tượng. Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện Tháng hành động, phòng chống ma tuý năm 2024. -Lập kế hoạch trực thường xuyên, tăng cường bảo vệ các ngày lễ. Tổ chức rà soát, xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2025.Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo ANCT-TTATXH. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia PCLB-TKCN. Đồng thời kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024). -Làm tốt công tác quản lý hộ tịch. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền không để tồn đọng, kéo dài. - Thực hiện đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động. Tiếp tục triển khai tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của xã. Tổ chức kiểm tra, kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm./.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361