Đăng nhập

HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tải file đính kèm

(04/07/2024). Số lượt xem:41

Sáng ngày 04-7-2024, HĐND xã tổ chức kỳ họp tứ 11, HĐND xã khóa XII, về dự Kỳ họp có các vị đại biểu HĐND huyện Nông Sơn (khóa XII) tại khu vực bầu cử xã Quế Lâm; Thường trực Đảng ủy, UV BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn xã; Thôn trưởng 4 thôn và các vị đại biểu HĐND xã Quế Lâm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp thứ 11 HĐND xã lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình KT-XH, AN-QP và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2024; thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm. Tại kỳ họp, đại diện UBND xã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; mục tiêu, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2023 và tình hình thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu – chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2024; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã thứ 11. Đại diện Thường trực HĐND xã khóa XII báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và chương trình giám sát năm 2025. Đại diện các Ban HĐND xã báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đại diện Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024. Tại kỳ họp có 14 ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề lâm nghiệp, giao thông, tổng đàn vật nuôi. Các nội dung thảo luận được UBND xã trao đổi và trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc sau 01 buổi làm việc, Kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361