Đăng nhập

Khu dân cư thôn Phước Hội tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân

(13/11/2023). Số lượt xem:207

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban công tác mặt trận thôn Phước Hội đã ôn lại những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn luôn tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn..; tiếp nhận, vận động và trao hơn 270 suất quà hộ gia đình khó khăn; và cho trẻ em. Nhân địp này UBND xã đã tặng giấy khen cho cho 08 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2023, UBMTTQVN xã tặng cho 01 tập thể 02 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023./.

quang cảnh tại buổi lễ

Tặng qùa cho khu dân cư

Tham gia  các trò chơi 

Nguồn tin VP-PTNV

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361