Đăng nhập

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

(25/12/2023). Số lượt xem:56

Trong năm 2023, Đảng ủy đã thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã và kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng; Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ 6 Ban Châp hành Trung ương khóa XIII. Triệu tập toàn thể Đảng viên dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh năm 2023 “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và dự Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức với nội dung chuyên đề: Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 54-CT/TU, ngày 20/5/2009 của Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục sưu tầm sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng” trên địa bàn xã. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đến nay đã kết nạp được 03 đảng viên đạt kế hoạch huyện giao. Công tác đánh giá phân loại TCCS Đảng năm 2023 có 09/09 chi bộ trực thuộc được tổ chức đánh giá phân loại, kết quả có 01/09 chi bộ HTXSNV chiếm tỷ lệ 11,11%; 8/9 chi bộ đạt HTTNV chiếm tỷ lệ 88,88%; trong năm 2023; tổng số đảng viên có đến thời điểm đánh giá là 115 đồng chí, trong đó: miễn đánh giá là 08 đ/c, đảng viên chưa được đánh giá là 04 đ/c, đảng viên được đánh giá là 103 đ/c tỉ lệ 89,5%. Kết quả xếp loại đảng viên như sau: hoàn thành xuất sắc đạt 14 đ/c đạt 13,6%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 95 đ/c đạt 78,64%; hoàn thành nhiệm vụ 8 đ/c đạt 7,76%; không hoàn thành nhiệm vụ 0 đ/c. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổng giá trị sản xuất cả năm đạt: 134.094.610.000 đồng, đạt 119% kế hoạch tăng 7,18% so với năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất NLN đạt: 41.927.560.000 đồng, đạt 111,6%, tăng 6,7%; Giá trị TTCN-TM-DV đạt: 9.210.500.000 đồng, đạt 122,8% tăng 8,6%; Thu nhập từ tiền công, tiền lương, thu khác: 81.700.396.000đ; khai thác thủy sản: 1.256.154.000đ. Tổng diện tích gieo trồng cả năm 441/441 ha, đạt 100%KH, SLLT cây có hạt 1812,6/1507 tấn, đạt 120,2% KH năm( ). Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phục hồi và phát triển, đến nay tổng đàn hiện có: 13.838 con .UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ Thú y giám sát tình hình dịch bệnh ở đàn vật nuôi, đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, chỉ xảy ra một số bệnh thông thường và được cán bộ thú y hướng dẫn điều trị kịp thời. Kết quả triển khai tiêm phòng đạt 85% KH. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã trao đổi nhiều ý kiến, phân tích làm rõ nhiều vấn đề và đề xuất giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2024, hội nghị đã thảo luận và thống nhất Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 mà Đảng ủy đã đề ra. Cũng tại hội nghị Đảng ủy đã tổ chức khen thưởng cho 01 tập thể và 14 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

quang cảnh hội nghị

Phát biểu của lãnh đạo huyện

Khen thưởng tập thể, cá nhân

Nguồn tin VP-PTNV

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361