Đăng nhập

HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 9

(03/01/2024). Số lượt xem:188

Ngày 28/12/2023, HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XI, , nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm qua, tổng giá trị sản xuất cả năm: 125.910.240.000 đồng, đạt 140% KH; Tổng giá trị sản xuất NLN 36.971.000.000 đồng, đạt 130%; Tổng giá trị TTCN-TMDV 5.960.390.000 đồng, đạt 126%; Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định SLLT cây có hạt 1812,6/1507 tấn, đạt 120,2% KH năm .; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, trong năm không xảy ra tình trạng thiếu đói, ngộ độc thực phẩm và tai nạn giao thông; an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được xử lý kịp thời, công tác tuyển quân vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới đến nay đơn vị đã đạt được 15/19 tiêu chí; hoàn thành tiêu chí xây dựng 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thạch Bích, hiện UBND xã đã làm hồ sơ chờ cấp trên thẩm định phê duyệt, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đã hỗ trợ cho 107 con bò cho hộ khó khăn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện thường xuyên. Qua rà soát toàn huyện đạt là 91 tiêu chí, bình quân 18,2 tiêu chí/xã; có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí. Nông Sơn hiện có 19 sản phẩm OCOP, trong đó 01 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 18 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Giải quyết việc làm cho 225 lao động địa phương; giảm 48 hộ nghèo, đạt 480 % so với kế hoạch. Hoạt động văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng đảm bảo. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, Tờ trình của UBND huyện; các báo cáo, Tờ trình của Thường trực và các ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2023; phân tích hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024; thảo luận xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2023, báo cáo của các ngành; chất vấn và nghe trả lời chất vấn đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND xã cử tri quan tâm. Kỳ họp, cũng đã nghe Q.Chủ tịch UBND xã, trưởng các ban liên quan giải trình các ý kiến mà đại biểu yêu cầu. Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Tào Thi Tố Điểm, PCT HĐND huyện Nông Sơn đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã trong năm 2023. Đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội như: công tác giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, dự án còn chậm… đồng chí yêu cầu, HĐND xã cần làm tốt một số nhiệm vụ đó là: tiếp tục thực hành dân chủ thực chất, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước cử tri; các chủ trương, Nghị quyết của HĐND ban hành phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tăng cường vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KTXH – ANQP. Tăng cường giám sát, theo dõi thực hiện các chủ trương, chính sách được HĐND ban hành; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của kỳ họp, đưa chủ trương của Đảng đi vào đời sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong năm 2024; đổi mới mạnh mẽ, nắm vững tình hình, đẩy nhanh việc ban hành các chủ trương của xã nhằm tạo động lực phát triển KTXH, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân về mọi mặt, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân… Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết.Tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. /.

Quang cảnh hội nghị

Tặng hoa chúc mừng

 

Nguồn tin VP-PTNV

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361