Đăng nhập

Đảng ủy xã Quế Lâm tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

(26/05/2024). Số lượt xem:39

Ngày 24.5.2024, Đảng ủy xã Quế Lâm tổ chức so kết tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trưng bày ảnh về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ vĩ đại và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Hoàng Nga - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Lê Thanh Luận - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và hơn 100 đảng viên trong toàn Đảng bộ có về tham dự. Tại hội nghị, đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

 

 

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361