Đăng nhập

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-Q/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương và sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KT/TW , ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị .

(21/05/2023). Số lượt xem:418

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy xã Quế Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận trong tình hình mới” ; sơ kết 02 năm thực hiện kế luận số 01-KT/TW , ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Bảy, Phó ban Dân vận Huyện ủy Nông Sơn có về tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, tại hội nghị đồng chí thống nhất với những kết quả đạt được trong 10 năm qua về công tác dân vận của địa phương, và việc thực hiện kết luận số 01-KT/TW , ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị, đồng thời đồng chí đề nghị địa phương cần nhân rộng hơn nữa gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác dân vận cũng như gương điển hình trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để có sức loan tỏa hơn trong cộng đồng để mọi người cùng học tập theo. Tại hội nghị Đảng ủy đã tổ chức trao cho 04 tập thể và 03 cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận. Cũng tại hội nghị UBND xã đã khen thưởng cho 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh./.

Quang cảnh hội nghị

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

 Nguồn tin VP-PTNV

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361