Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

(25/11/2022). Số lượt xem:603

UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Ngày 06/10/2022, UBND Quế Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng về tình hình phát triển KT-XH, AN-QP năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Nhìn chung trong 9 tháng qua, tình hình KTXH-AN-QP trên địa bàn xã có những chuyển biến rõ nét, Tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng đạt  trên 92% KH, SLLT cây có hạt đạt 112%, đời sống nhân dân ổn định, không có hộ thiếu đói xảy ra; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định. Bên cạnh nhũng kết qủa đạt được vẫn còn nhũng tồn tại hạn chế đó là: Việc lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn đôi lúc còn xảy ra, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, xây dựng các công trình tại địa phương không đảm bảo tiến độ...Nhiệm vụ 03 tháng cuối năm đia phương đã đưa ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại,hạn chế, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã đã đề ra.

Ngồn tin từ VPUBND 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361