Đăng nhập

UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình KT-XH, ANQP năm 2022

(21/12/2022). Số lượt xem:873

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy, Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã đã phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, các thôn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được những kết quả nhất định. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 125.104 triệu đồng, đạt 106%, tăng hơn 5% so với năm 2021. Sản lượng lương thực cây có hạt 1689,3 tấn, đạt 112% kế hoạch, tăng gần 10% so với cùng kỳ.Thu tại địa ph¬ương: 50.137.000đ đạt 118,56% so với KH huyện giao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm đầu tư; đến nay đạt 15/19 tiêu chí. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo được tập trung chỉ đạo. UBND đã phối hợp với UBMTTQVN xã vận động hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm cho hộ khó khăn gồm 18 nhà, đạt 122% kế hoạch; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,62%. Công tác tuyển quân vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

                                                                                      Hình ảnh tại hội nghị

                                                                                                                             Nguồn tin từ VP.UBND xã

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361