Đăng nhập

Lễ phát động ra quân hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VneID

(29/05/2023). Số lượt xem:325

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Ngày 27 tháng 5 năm 2023, UBND xã, Tổ Đề án 06 của xã làm lễ phát động ra quân hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VneID cho người dân. Tham dự lễ ra quân có các đ/c trong Tổ Đề án 06 của huyện, các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã và các thành viên của tổ Đề án 06 xã. Tại buổi lễ ra quân tổ Đề án 06 đã hướng dẫn các thành viên trong tổ cài đặt ứng dụng phần mền VneID cho tổ nắm để hướng dẫn người dân cài đặt đồng thời tổ chức xuống địa bàn dân cư hướng dẫn Nhân dân cài đặt ứng dụng VneID.

Hình ảnh tại lễ phát động

Trình chiếu Hướng dẫn cài đặt phần mền VNeID

Hướng dẫn người dân cài dặt

Nguồn tin VP-PTNV

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361