Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

(19/06/2023). Số lượt xem:316

Ngày 19/6/2023, UBND xã Quế Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Luận, HUV, BT Đảng ủy – CT.HĐND xã, cùng các đ/c trong TT. HĐND, UBND-UBMTTQVN xã, toàn thể các Ban ngành, đoàn thể ở xã, các trường, Trạm y tế, Kiểrm lâm địa bàn, BND các thôn. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 59.155.198.000 đồng, tăng 2,38%, thu tại địa phương: 22.850.000 đ đạt 54,53% KH huyện giao. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; các chính sách xã hội được triển khai đúng theo quy định, các đối tượng yếu thế được quan tâm; công tác khám chữ bệnh ban đầu cho Nhân dân được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân đón Tết cho nhân dân an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Tình hình KT-XH trên địa bàn xã ổn định và có bước phát triển, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc, từng bước đưa phong trào ngày một đi lên. Các TTHC, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Chỉ tiêu giao quân năm 2023 đạt 120%. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của cấp trên. Tuy nhiên bên cạnh vẫn còn tồn tại hạn chế đó là: Kinh tế tuy có phát triển nhưng chưa đồng đều, nhất là trong sản xuất nông nghiệp thời tiết diễn biến phức tạp làm cho năng suất vụ Đông Xuân thấp.Việc triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm. - Tình hình vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý lâm sản vẫn còn diễn ra như: tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến có nhiều cố gắn nhưng chưa thực hiện được. Tỉ lệ sinh con 3+ còn cao.

 

Hình ảnh tại hội nghị

Hình ảnh hội nghị

Hình ảnh tại hội nghị

Hình ảnh hội nghị

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361