Đăng nhập

HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 8

(07/07/2023). Số lượt xem:140

Ngày 04/7/2023, HĐND xã Quế Lâm tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ HĐND xã Quế Lâm đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các tờ trình. Theo báo cáo của UBND xã Quế Lâm, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 59.155.198.000 đồng, đạt 48,06% kế hoạch năm. Giá trị NLN ước đạt 15.934 đồng, đạt 52,48% kế hoạch năm; giá trị thương mại – dịch vụ ước đạt 2.721 triệu đồng, đạt 46,43% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 4.190.225.175 đồng, đạt 53,31% so với dự toán đầu năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực; đến cuối tháng 5/2023, Quế Lâm đạt 15/19 tiêu chí; phấn đấu đến cuối năm đạt chuẩn theo lộ trình đề ra. Các chương trình, chính sách trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được tập trung triển khai thực hiện. Công tác lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên. Chế độ, chính sách và an sinh xã hội được tập trung giải quyết kịp thời; đời sống nhân dân ổn định. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 mà Nghị quyết HĐND xã đề ra. Kết thúc kỳ họp, HĐND xã thống nhất phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022 và cho thôi nhiệm vụ Trưởng ban, phó Trưởng ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân xã (do chuyển công tác), tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban, Phó trưởng ban kinh tế của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2021. biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết.

Hình ảnh tại kỳ họp

Lãnh đạo huyện  phát biểu chỉ đạo

Bầu bổ sung Trưởng, phó ban Kinh tế HĐND

 

Nguồn tin VPPTNV

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lâm - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361